Blog

Dyski SSD

Opublikowany 02/05/2018

Dyski SSD to coraz bardziej popularna technologia, wykorzystywana już nie tylko w serwerach oraz komputerach przenośnych, ale też przez indywidualnych konsumentów. Szacuje się, że do 2021 roku sprzedaż napędów SSD będzie większa niż klasycznych HDD. Na czym zatem polega ich fenomen i co warto o nich wiedzieć?

Co to jest dysk SSD

Dyski SSD, czyli Solid State Drive (Disk) to dyski wykorzystujące pamięci NAND flash, znane m.in. z cyfrowych aparatów fotograficznych. W Polsce określane są mianem półprzewodnikowych ze względu na to, że w przeciwieństwie do tradycyjnych dysków HDD, nie potrzebują elementów mechanicznych, aby przechowywać dane.


Budowa dysku SSD

Szybkie dyski SSD w swojej budowie nie posiadają żadnych ruchomych części. W obudowie znajduje się drukowana płytka (PCB) z przytwierdzonymi wszystkimi podzespołami. Mimo, że budowa dysków SSD może się kojarzyć ze znanymi wszystkim pendrive’ami to ich konstrukcja jest na znacznie wyższym poziomie technologicznym. Najważniejszym elementem dysków SSD są pamięci NAND flash, które popularność na rynku zdobyły w ciągu ostatnich 10 latach, ale ich początki sięgają lat 80-tych. Można powiedzieć, że pełnią one funkcję serca każdego szybkiego dysku. Ich cechą charakterystyczną jest wysoka wydajność i stosunkowo długa żywotność. Dodatkowo, dyski półprzewodnikowe nie posiadają czułych na drgania talerzy, a to znacznie zmniejsza ich wagę i sprawia, że są odporniejsze na wszelkie uszkodzenia i przeciążenia. Na chwilę obecną standardowy dysk SSD może pomieścić od 12 GB do 1TB danych, jednak prognozuje się, że na przestrzeni kilku najbliższych lat napędy SSD będą mogły dorównać dyskom HDD pod względem pojemności.


Szybki jak SSD

16 ms to przybliżony czas dostępu do danych w przypadku tradycyjnego dysku HDD, co może się wydawać całkiem w porządku. Jednak jeśli zestawimy z nim szybkość dysku SSD, która przeważnie wynosi 0,1-0,2 ms to widać różnicę. Na tej podstawie można wnioskować, że korzystający z napędu SSD właściwie od razu otrzyma dostępne na dysku dane.


Producenci dysków SSD podają najczęściej dwie główne wartości określające prędkość napędów:

  • Ilość operacji wejścia/wyjścia na sekundę (IOPS)
  • Megabajty na sekundę (MB/s)

W przypadku kiedy użytkownik kopiuje duże pliki to większe znaczenie ma prędkość liczona w megabajtach na sekundę. Natomiast ilość operacji wejścia/wyjścia powinna być bardziej brana pod uwagę w czasie pracy dysku nad dużą liczbą niewielkich plików. Obie wartości są jednakowo ważne. Pomimo tego użytkownicy częściej skupiają się na MB/s a właściwie to IOPS przede wszystkim pokazuje, że dysk SSD działa sprawniej.

Technologia SSD z pewnością jest technologią, która od jakiegoś czasu rewolucjonizuje świat elektroniki użytkowej. Kto nie zna jeszcze zalet korzystania z dysków SSD lub wciąż się nad nimi zastanawia powinien się nimi bardziej zainteresować.

Snapshot – zamrożony stan dysków maszyny wirtualnej

Opublikowany 02/05/2018

Korzystając z funkcjonalności snapshotów każdy developer może zaoszczędzić swój czas i zoptymalizować pracę. Snapshot to migawka to zamrożony stan dysków maszyny wirtualnej. Funkcjonalność ta umożliwia użytkownikowi przywrócenie stanu dysków do zapamiętanego wcześniej punktu. Dzięki temu możliwe jest proste i szybkie odtworzenie stanu dysków w przypadku niektórych rodzajów awarii jak błędna aktualizacja, pomyłkowe skasowanie plików lub problemów związanych ze zmianami w konfiguracji.

W związku z tym, że snapshot to nie kopia danych nie może być on traktowany jako jedyne zabezpieczenie danych i powinien być powiązany z backupem. Co ważne, nie można przywrócić pojedynczego pliku lub folderu, przy użyciu snapshotów istnieje możliwość przywrócenie serwera do określonego punktu.


Podstawowe rodzaje backupu

Ogólnie można wyróżnić cztery podstawowe typu backupu: backup pełny, dyferencjalny, przyrostowy i syntetyczny. W podziale tym bierze się pod uwagę zakres danych objętych kopiowaniem.


Najczęściej spotykany backup pełny to po prostu kompletna kopia zapasowa wszystkich danych. Po poważnym błędzie systemowym lub innej awarii wystarczy, że przywrócisz dane tylko z tego backupu. Kopia zapasowa będzie w tym wypadku wykonywana najdłużej ze wszystkich i zajmie Ci najwięcej miejsca na nośnikach (kopiowany jest każdy plik bez względu na to, czy został zmieniony, czy nie). Zaletą jest to, ale odzyskasz dane szybciej w porównaniu do innych opcji.


Drugi rodzaj backupu nazywany dyferencjalnym, różnicowym lub kumulacyjnym. Polega on na tworzeniu kopii zapasowej tylko tych danych, które zostały zmodyfikowane od ostatniego pełnego backupu. Taka kopia zajmuje stosunkowo mało miejsca, ale żeby odzyskać cały zbiór danych będziesz musiał wykorzystać ostatni backup pełny i najnowszy różnicowy.


W przypadku backupu przyrostowego lub inkrementalnego kopiowane są dane, które zostały zmienione od czasu ostatniego pełnego lub przyrostowego backupu. Czas jego przeprowadzania jest bardzo krótki, ale za to odtwarzanie systemu jest zajęciem dosyć żmudnym. Chcąc tego dokonać będziesz potrzebować ostatniego pełnego backupu oraz wszystkich zrobionych po nich backupów inkrementalnych.


Backup syntetyczny jest natomiast kopią zapasową wszystkich danych, ale tworzoną nie na podstawie aktualnego stanu systemu, tylko na bazie wszystkich innych najbardziej aktualnych rodzajów backupu.